اخبار

اخبار پارک بین المللی پزشکی از بیمارستان های ما

مدیکال پارک

مشاور اوباما بیمارستان مدیکال پارک را بازدید کرد

آقای هندا: یک نمونه کامل برای سیستم سلامتی ترکیه می باشد

مشاور اوباما آقای مایکل م. هندا بیمارستان مدیکال پارک گوز تپه را بازدید کرده و به عنوان نماینده مراجعه کنندگان بین المللی در مورد نمونه ای خدمات سلامتی و درمانی در ترکیه اطلاعات دریافت نمود. سپس بخش زندگی سالم بیمارستان مدیکال پارک گوزتپه را بازدید کرده و در اتاق نمک با رئش دتوکس استرس زدایی نمود.

مایکل هندا عضو پارلامنت 17. ایالت آمریکا، کالیفرنیا می باشد که برای دریافت اطلاعات در مورد سیستم درمانی و سلامتی ترکیه را بازدید نمود. هندا که یکی از مشاوران سلامتی اوباما و عضو سازمان اوباما کایر می باشد از بیمارستان مدیکال پارک گوزتپه بازدید نمود.

آقای هندا در بازدید 4 ساعته خود از بیمارستان در مورد سیستم سلامتی ترکیه و بخش بیمارستان ها اطلاعات دریافت نمود سپس به اتفاق نماینده گروه بیمارستان های مدیکال پارک بیمارستان را بازدید نمود.

سیستم سلامتی و درمانی ترکیه با سیستم سلامتی و درمانی آمریکا مطابقت دارد

 

به گفته آقای هندا سیستم سلامتی و درمانی ترکیه با سیستم سلامتی و درمانی آمریکا مطابقت دارد: ” بازدید 4 ساعته از بیمارستان مدیکال پارک گوزتپه مرا تحت تاثیر قرار داد. در ترکیه اکثریت جمعت از هر قشری میتوانند خدمات درمانی و بهداشتی با کیفیتی را در سریع ترین زمان دریافت نمایند. در آمریکا از خدمات سلامتی و درمان با کیفیت فقط قشر مرفه جامعه امکان بهره مندی را دارا هستند. مردم ماهانه در حدود 300-400 دلار هزینه بیمه پرداخت می نمایند. هدف ما نیز این است که تمامی مردم آمیرکا بتوانند از خدمات درمانی به طور مساوی بهره مند گردند. به وسیله پروژه اطلاحی اوباما کایر ما نیز این امکان را فراهم خواهیم کرد”.

 

ترکیه با سیستم سلامتی خود نمونه ای برای تمام دنیا می باشد

به گفته آقای هندا : ترکیه در سیستم سلامتی توریستی و گردشگری نیز در بین کشور های معدود دنیا قرار دارد و این نیز با کذشت زمان رو به گسترش می باشد. ارایه خدمات با کیفیت در سطح امکانات اروپا ولی با هزینه کمتر یکی از دلایل مهمی است . که مراجعه کنندگان بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است . دترکیه با این پیشرفت خود در مدت زمان کوتاه نمونه ای برای تمام کشور های اروپایی خواهد شد.

سیستم درمانی ترکیه میتواند نمونه ای برای تمام دنیا باشد

بیمه تامین اجتماعی در ترکیه قابل استفاده در بیمارستان های خصوصی نیز می باشد به این دلیل تام افراد جامعه از هر قشری امکان بهره مند شدن از مزایای درمان با کیفیت را دارا می باشند. مدت زمان تشخیصو درمان در حد چشم گیری ک.تاه شده است. همچنین تعداد بیمارانی که از کشورهای خارجی به ترکیه برای درمان مراجعه می نمایند بسیار افزایش یافته است. در گذشته بیماران از ترکیه به کشور های اروپایی برای درمان مراجعه می کردند و لی پس از قانون اصلاح سازی مردم از کشور های اروپایی به ترکیه برای درمان می آیند.

مدیکال پارک – راهنمای درمان گردشگری و توریستی

گروه بیمارستان های مدیکال پارک که در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه درمان گردشگری و توریستی داشته است از آمریکا و از چهار گوشه دنیا بیماران برای درمان به ترکیه می آیند.

مدیکال پارک برای بیماران بین المللی که از کشور های خارجی جهت درمان مراجعه می نمایند تمام خدمات از قبیل ترانسفر ، اقامت، درمان، تهیه دارو و غیره راهنمای و رهبری می نماید و این یکی از دلایلی می باشد که مراجعه کنندگان خارجی را جذب کرده است.

آقای هندا که غضو انجمن بهداشت و درمانی آمریکا و ترکیه می باشد به فعالیت های خود در زمینه آشناسازی مردم با سیستم درمانی ترکیه ادامه خواهد داد و تعداد زیادی از بیماران بین المللی را در بیمارستان ها برای دررمان پذیرا خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر:

مرکز بیماران بین المللی/ بخش بازاریابی

بیزا مریچ

پنار بلندیر

00902122271100

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>