سازمانی

پیام مدیریت

ما در بخش بهداشت و درمان در سال 1995، با فلسفه “سلامتی برای همه” فعالیت خود را شروع کردیم. ما با اصل ‘سالم زندگی کردن و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی به طور مساوی اساسی ترین حق همع می باشد ” به راه خود ادامه می دهیم.

پایه فلسفه مدیریت ما به عنوان گروه بیمارستان های مدیکال پارک ” در تمام بخش های بهداشت و درمان با در نظر گرفتن اصول اخلاق پزشکی و احترام به حقوق بیماران در مکان هایی که مجهز فن آوری های تکنولوژی می باشد در سطح استانداردهای بین المللی آشنایی افراد با بیمارستان ها” را تشکیل می دهد.

تمام بیمارستان های تحت پوشش گروه بیمارستان های مدیکال پارک به عنوان یک مرکز درمانی کامل با کارکنان متخصص، کادر پزشکی مجرب و دستگاه های پزشکی و تکنولوژی پیشرفته ارایه خدمات می نماید.

هدف ما این است که گروه بیمارستان های مدیکال پارک را در سطح جهان معرفی نماییم. برای ایجاد رضایت متداوم در بیماران و نزدیکان بیماران مراحل کاری را به طور سریع پیش می بریم.

مجتمع بیمارستان گوز تپه استانبول،بیمارستان باهچه لی اولر استانبول، بیمارستان بورساو مجتمع بیمارستان آنتالیا دارای گواهینامه جی سی آی است که نشان دهنده استاندارد کیفیت بین المللی می باشد. بیمارستان فاتیح در سال 2008 به علت مطابقت با بازسازی و اصلاح برگه استاندارد سازی ایزو 9001-2008 را دریافت کرده است که اولین بیمارستانی می باشد که دارای این برگه می باشد.